มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ย้ำสรรหาครูดี ศน.ดี นักเรียนดี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำความดี

โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ขอบคุณเครือข่ายมูลนิธิครูดีของแผ่นดินทุก ๆ ท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้รับ1ผิดชอบโครงการฯ จากทุกหน่วยงาน ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้

งานของเราเป็นงานที่จะว่ายาก มันก็ยากพอสมควร เพราะเราจะสรรหาครูดี ๆ ศึกษานิเทศก์ดี ๆ นักเรียนดี ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจและมีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำความดีในการสร้างเด็กดีของแผ่นดิน

สำหรับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินนี้ เราดำเนินการมาประมาณ 3 ปีเศษแล้ว แต่ในเชิงปฏิบัติเราดำเนินงานมาก่อนหน้าการตั้งมูลนิธินานพอสมควร ความคาดหวังของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน คือ เราอยากให้กำลังใจครู ศึกษานิเทศก์ และเด็ก ๆ นะครับ ซึ่งเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมา อาจารย์ได้พยายามหาทุนมามอบให้นักเรียน โรงเรียนต่าง ๆ ตามที่กรรมการได้คัดเลือกไว้ เพื่อเป็นกำลังใจ เนื่องจากมูลนิธิฯเรา เป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร ผู้ร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เราเชื่อและหวังว่าเมื่อพ้นโควิดไปแล้ว เราคงจะมีกิจกรรมที่เรามาร่วมกัน มาพบปะกัน ได้มาเห็นหน้ากัน

ด้วยอาจารย์อยู่สถาบันพระปกเกล้าต้องสอนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เชื่อได้ว่า เครือข่ายต่าง ๆ ก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น อาจารย์จะพยายามให้ทางเลขามูลนิธิฯ พัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้สอนออนไลน์ เพิ่มศักยภาพในช่องทางนี้ คิดว่าเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่เราสามารถติดต่อกันได้เป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องมาพบปะกัน ในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับ

สุดท้ายนี้ การสร้างคนดีเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ง่ายนัก แต่เราพยายามจะค้นหาคนดี ซึ่งเขาทำความดีอยู่แล้วด้วยประการทั้งปวง เพราะนโยบายเรา ประการแรก คือ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประการที่สอง เราเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ที่เราจะต้องนำมาครอบครองจิตใจในการทำงาน ในการสอน ในการให้ความรู้ และประการสุดท้าย 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ก่อนจะมีโควิด เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ถือว่าโควิดสร้างโอกาสให้กับเรา ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็สามารถพบปะกันได้ผ่านทางออนไลน์ หวังว่าการร่วมประชุมสร้างความเข้าใจโครงการในวันนี้สำหรับเครือข่าย คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ท่านครับสุดท้ายนี้ การสร้างคนดีเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ง่ายนัก แต่เราพยายามจะค้นหาคนดี ซึ่งเขาทำความดีอยู่แล้วด้วยประการทั้งปวง เพราะนโยบายเรา ประการแรก คือ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ประการที่สอง เราเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ที่เราจะต้องนำมาครอบครองจิตใจในการทำงาน ในการสอน ในการให้ความรู้ และประการสุดท้าย 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ก่อนจะมีโควิด เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ถือว่าโควิดสร้างโอกาสให้กับเรา ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็สามารถพบปะกันได้ผ่านทางออนไลน์ หวังว่าการร่วมประชุมสร้างความเข้าใจโครงการในวันนี้สำหรับเครือข่าย คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ท่านครับ

Scroll to Top