มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

นายกสมาคมศึกษานิเทศก์ฯ สานต่อ MOU กับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์

  • หน้าแรก
  • หอเกียรติยศ
  • นายกสมาคมศึกษานิเทศก์ฯ สานต่อ MOU กับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์

โดย ดร.พันธ์ศรี พลศรี

นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

ขอชื่นชมทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่ได้มีโครงการดี ๆ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาที่จะสรรค์สร้างความดี เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ชาวไทยทั้งหลายที่เป็นนักการศึกษา ให้มีการประกาศเกียรติคุณสู่ประชาคมครับ และขอชื่นชมศึกษานิเทศก์ที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ก็เช่นเคย สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย โดยท่าน ดร.สันติสุข เลขาธิการสมาคมฯ ได้นำเรียนหนังสือชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ทุกสังกัดได้รับทราบความเป็นมาเป็นไป ความสำคัญของการที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูดีของแผ่นดิน เด็กดีของแผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน และที่เกี่ยวเนื่องกับศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ทุกสังกัด คือ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ในส่วนของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ ในการทำงานของศึกษานิเทศก์ต้องสัมผัสกับโรงเรียน สัมผัสกับคุณครู และนักเรียนโดยตรง เพราะฉะนั้นเมื่อ ศึกษานิเทศก์ทุกท่านออกโรงเรียน นอกจากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินแล้ว ยังมีโครงการครูดีของแผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน และที่สุดก็จะมีเด็กดีของแผ่นดินที่มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการปฏิบัติตัว นำไปสู่วิถีชีวิตของประชาชน ของผู้บริหาร ของคุณครูทุกท่านในการสร้างความดีขึ้นนะครับ ในนามของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยขอชื่นชมและขอขอบคุณทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่ให้พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ด้วยครับ

Scroll to Top