มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

นายกสมาคมผู้บริหารร.ร.ประถมฯ เติมตัวบ่งชี้เพื่อรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

  • หน้าแรก
  • หอเกียรติยศ
  • นายกสมาคมผู้บริหารร.ร.ประถมฯ เติมตัวบ่งชี้เพื่อรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

โดย ดร.บัณฑิต พัดเย็น

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทย

ผมในนามของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณมูลนิธิฯเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการครูดีของแผ่นดิน อยากจะบอกว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทยมีจุดประสงค์และเป้าหมายคล้ายคลึงกัน คือ เน้นพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา แต่โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจะครอบคลุมมากกว่า เพราะจะครอบคลุมไปถึงตัวครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทยจะเน้นด้านผู้บริหารอย่างเดียว ต้องการสร้างผู้บริหารมืออาชีพ เพราะมีความเชื่อว่า ถ้าผู้บริหารดีแล้ว โรงเรียนก็ดีด้วย เด็กก็ดี ครูก็ดี มีความเชื่อเช่นนั้น

สิ่งที่สมาคมฯจะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ได้คือ เราทำจดหมายข่าวของสมาคมฯแจ้งให้สมาชิกรับทราบ ซึ่งเราจะสอดแทรกเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมฯ Facebook ของสมาคมฯ ประกาศเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และที่สำคัญ โครงการผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทย เราจะคัดเลือกผู้บริหารที่ดีเด่น ซึ่งท่านที่จะได้รับเข็มพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เป็นประจำทุกปี แต่ในเกณฑ์นั้น ผมจะเพิ่มอีก 1 เกณฑ์เข้าไปคือ การมีกิจกรรมร่วมกับโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เพื่อกระจายโครงการนี้ให้รู้ทั่วถึงกัน และสร้างรางวัลของผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

จากการที่ได้สัมผัสและร่วมกิจกรรมโครงการครูดีของแผ่นดิน ได้มีส่วนร่วม คณะอนุกรรมการโดยการนำของท่านปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ซึ่งท่านเป็นประธานฯ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เข้มแข็งดีมาก ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่แก่วงการการศึกษาเราครับ

Scroll to Top