มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

หลักสูตรอบรมรู้เท่าทันการเงินยุคใหม่ (Fin Tech in VUCA World)

👉🏼 หลักสูตรอบรมรู้เท่าทันการเงินยุคใหม่ (Fin Tech in VUCA World)
โดย คุณพีร์รัฐ ปัญญาดีวสุกุล CEO BitBangkok Academy 💰 💵
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร???
** เหมาะกับคุณครูที่สอนสังคม/เศรษฐศาสตร์ แต่ตามเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ไม่ทัน
** เหมาะกับคนที่สนใจการลงทุนใน Bitcoin/Forex แต่ยังไม่มีความรู้
** เหมาะกับคนที่เคยลงทุนใน Bitcoin แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ (ติดดอย, ถูกลาก, ขาดทุน)
📌 จัดอบรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting
🔥 สำหรับสมาชิกระดับทอง และเพชร เข้าอบรมฟรี!!!🔥
📌 สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก/บุคคลทั่วไป
กรุณาบริจาคสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 100 บาท
📌 สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/64B3ue4HUgs8weCW9
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

Scroll to Top