มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ลุงเอก เปิดมุมมองรับมือโควิดและการเปลี่ยนแปลงโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดสัมมนาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิฯ เป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ประชาชนที่สนใจ กว่า 300 คน

ผู้เข้าสัมมนาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและพัฒนาการศึกษา รู้วิธีการที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่แน่อน ซับซ้อน คาดการณ์ได้ยาก ในครั้งนี้และในอนาคต

สำหรับผู้ที่พลาดการสัมมนาดังกล่าว สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่องยูทูป

Scroll to Top