มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

งานครบรอบ 4 ปีมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 4 ปี ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.59 น. ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้แจกข้าวไก่อบ สูตรโบราณ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ 40 กล่องแก่ผู้ที่สนใจ และในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และท่านที่มาร่วมพิธีในวันดังกล่าว ได้รับกระเป๋าที่ระลึกมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (Limited Edition)

Scroll to Top