มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ปัญหาที่พบบ่อย FAQ

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานของระบบ

1. จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล

2. เลขที่บัตรประชาชน

3. เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไป Reset password ให้

4. แจ้งชำระเงิน 50 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขบัญชีที่ท่านใช้งาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
FAQ Question 1

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FAQ Question 2

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FAQ Question 3

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top