มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ปัญหาที่พบบ่อย FAQ

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานของระบบ

  1. แจ้งชื่อ นามสกุล และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับแจ้งปัญหา “Login เข้าระบบไม่ได้” กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
  2. บริจาคเงินค่าดำเนินการ Reset Password จำนวน 50 บาท แล้วแนบสลิปบริจาคเพื่อดำเนินการ Reset Password กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
  3. เจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดินจะทำการ Reset Password และ แจ้ง Password ใหม่ ให้แก่ท่าน
  1. แจ้งชื่อ นามสกุล E-mail ที่ท่านใช้งานในเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ หลักฐานยืนยันว่าท่านได้รับเกียรติบัตรที่ท่านเคยได้ เช่น ภาพ screen capture ของเกียรติบัตรที่ท่านเคยได้ หรือ รายชื่อในประกาศการได้รับรางวัล เป็นต้น พร้อมแจ้งปัญหา “เคยได้เกียรติบัตร(ปีการศึกษา) แต่ตอนนี้เข้าไปโหลดเกียรติบัตรไม่ได้” กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
  2. เจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดินจะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่าน และดำเนินการในขั้นต่อไป
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดินดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการตรวจสอบ และดำเนินแก่ท่านโดยเร็ว
ต้องการเปลี่ยนสังกัด/โรงเรียน ต้องทำยังไง

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ต้องการแก้ไข ชื่อ นามสกุล อีเมลล์ ต้องทำอย่างไร

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ไม่มีรายชื่อในประกาศการตรวจสอบการได้รับรางวัลทำยังไง

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top