ช่องทางการบริจาค

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
เลขที่บัญชี: 006 – 0 – 21576 – 3

QRCodeบริจาคทั่วไป+บำรุงสมาชิก

แจ้งการบริจาค

*กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการบริจาค