บำรุงค่าสมาชิกรายปี
ลำดับ ประเภทสมาชิก ค่าบำรุงสมาชิก
(ต่อปี)
สิทธิพิเศษ
โครงการ เกียรติบัตร ดาวน์โหลด คูปองอบรม ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ
1 สมาชิก ทั่วไป ฟรี
2 สมาชิก ระดับเงิน 300 บาท
3 สมาชิก ระดับทอง 500 บาท 1 บัตร มูลค่า 500 บาท
4 สมาชิก ระดับเพชร 1,000 บาท 2 บัตร มูลค่า 1,000 บาท
หมายเหตุ
- โครงการ หมายถึง สามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ฟรี ตามความสมัครใจ
- เกียรติบัตร หมายถึง มูลนิธิ จะส่งเกียรติบัตร (ตัวจริง สวยงามมาก ไม่ใช่จากระบบออนไลน์) ตามรางวัลที่ท่านได้รับในโครงการ ไปยังที่อยู่ของท่าน ปีละ 1 ครั้ง (ตามประเภทสมาชิก)
- ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สนับสนุนผลิตภัณฑ์มูลนิธิในราคาพิเศษ
- ดาวน์โหลด หมายถึง ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ในเวปไซต์ของมูลนิธิ และ ข้อมูลประเมินตนเองในระบบสมรรถนะฟรี
- คูปองอบรม หมายถึง จะได้รับ Cash Voucher เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อเข้าอบรมสัมมนาที่มูลนิธิจัดขึ้น (1 บัตรมีมูลค่า 500 บาท ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้) โดยมูลนิธิจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการบำรุงสมาชิก
ขั้นที่ 1 เลือกระดับสมาชิกที่ท่านต้องการ เลื่อนระดับ
ขั้นที่ 2 ท่านสามารถบำรุงสมาชิกได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1 เงินสด นำฝากเข้า ชื่อบัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน(บำรุงสมาชิก-บริจาค) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006 – 0 – 21576 – 3
2.2 โอนเงินผ่านระบบออนไลน์ Mobile Banking เลือกโอนเงินมาที่ บัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (บำรุงสมาชิก-บริจาค) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 006 – 0 – 21576 – 3
2.3 สแกน QR Code นี้ แล้วบำรุงสมาชิกตามระดับที่ท่านต้องการ
QRCodeบริจาคทั่วไป+บำรุงสมาชิก
ขั้นที่ 3 แจ้งการบำรุงสมาชิก และข้อมูลผู้บำรุงสมาชิก
3.1 กรอกวัน เดือน ปี และ เวลา ที่ท่านชำระ
3.2 แนบหลักฐานการบำรุงสมาชิก
3.3 ข้อมูลผู้บำรุงสมาชิก (สำหรับออกใบสำคัญรับเงิน พร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรากฏ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
3.4 กด แจ้งชำระเงิน
ขั้นที่ 4 เจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากที่ท่านได้แจ้งข้อมูลเพื่อการเลื่อนระดับสมาชิก โดยที่
4.1 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการบำรุงสมาชิกของท่าน
4.2 เจ้าหน้าที่ทำการUpdate สถานะสมาชิก ตามที่ท่านได้แจ้งขอมูลภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านแจ้ง
4.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบสำคัญรับเงิน และ ส่ง CASH Voucherไปยังท่าน ภายใน 7 วันทำการ (ในขั้นตอน 4.3 ผู้บำรุงสมาชิก สามารถตรวจสอบเลขที่ไปรษณีย์ได้ที่ E-Mail ผู้บำรุงสมาชิก)
4.4 เจ้าหน้าที่ทำการประกาศรายชื่อผู้บำรุงสมาชิกผ่านทางเพจเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อท่านได้ หากไม่มีรายชื่อให้ท่าน แจ้งชื่อ พร้อมข้อมูล ทาง In box เพจเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน