ชี้แจงโครงการฯ แก่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันนี้ (19 มิ.ย.63) เวลา 10.30-12.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเชิญ นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน" ให้กับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ในการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ณ โรงแรมบียอนสวีท กรุงเทพมหานครซึ้่งได้รับความสนใจและตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น อย่างดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัดเอกชน , องค์กรปกครองท้องถิ่น และกศน. สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะครับ

รูปข่าวสาร19-01

รูปข่าวสาร19-04

รูปข่าวสาร19-02

รูปข่าวสาร19-03

รูปข่าวสาร19-05

รูปข่าวสาร19-06

รูปข่าวสาร19-07

รูปข่าวสาร19-08