ปรึกษาแนวทางการดำเนินโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้เข้าพบ ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รูปข่าวสาร17-01