หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมด้วย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ และ นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าพบ นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม วชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อปรึกษาหารือเเนวทางการสนับสนุนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน และโครงการเด็กดีของแผ่นดิน ในการประชุมครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เช่น รองเลขาธิการ สช. , ผู้เชี่ยวชาญ กศน., ผชช.สพฐ., ผอ.สำนักบูรณาการศึกษา สป.ศธ. เป็นต้น

รูปข่าวสาร16-01

รูปข่าวสาร16-04

รูปข่าวสาร16-02

รูปข่าวสาร16-03

รูปข่าวสาร16-05

รูปข่าวสาร16-06

รูปข่าวสาร16-07

รูปข่าวสาร16-08