ประชุมอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร

วันนี้ (30 พฤษภาคม 63) เวลา 10.00-10.40 น. มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ประชุมชี้แจงภาพรวม และภารกิจการทำหน้าที่อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตรให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นที่ 1 จำนวน 46 ท่าน

บรรยากาศในการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร ทุกท่านเกิดความเข้าใจ และตั้งใจทำหน้าที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนเชิญชวนผู้สนใจเป็นอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตรเพิ่มเติมให้ครบทุกจังหวัด

ท่านใดสนใจเป็นอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร สามารถสมัคร ได้ที่นี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายนนี้ รูปข่าวสาร15-01

รูปข่าวสาร15-04

รูปข่าวสาร15-02

รูปข่าวสาร15-03