“พล.อ.เอกชัย” ประชุมกรรมการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมขับเคลื่อนโครงการสร้างคนดี ตลอดปี 2563

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2563 ที่สำนักงานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมร่วมกันพิจารณารายละเอียดและการขับเคลื่อนโครงการตลอดปี 2563 อาทิ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สพฐ. สช. กศน. สพฉ. การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนดีให้แผ่นดิน เป็นต้น รูปข่าวสาร12-07

รูปข่าวสาร12-03

คลังภาพ