ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64

งานวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” […]

ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าคารวะและขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าเยี่ยมคารวะและนำกระเช้าของขวัญมอบแด่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ และ […]

ครบรอบ 4 ปี โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และครบรอบ 2 ปี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิ ได้จัดงานครบรอบ 4 ปี โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และ ครบรอบ 2 ปี […]

เตรียมพบกับโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน […]